மைதாமா (கோதுமைமா) வறுப்பது எப்படி?

Loading...
Description:
  • ஒரு அரிதட்டினால் மைதாமாவை (கோதுமைமாவை) பூச்சி புழுக்கள் இல்லாதவாறு அரித்து(சலித்து) ஒரு பாத்திரத்தில் போடவும்.
  • பின்னர் அடுப்பில் வாணலியை (தாட்சியை) வைத்து சூடாக்கவும்
  • சூடாக்கிய பின்னர் அதில் அரித்த(சலித்த) மாவை போட்டு ஒரு மர அகப்பையினாள் கட்டிபடாமல் மா கருகாமல் பொன்நிறமாக வறுக்கவும்
  • மாவை வறுத்ததும் அதனை அடுப்பில் இருந்து எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போடவும்
  • அதன் பின்னர் அதனை ஆறவிட்டு அரித்து(சலித்து) ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வைக்கவும்
  • அதன் பின்னர் அதனை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு காற்று புகாதவாறு மூடி வைக்கவும்.
  • பின்பு வறுத்த மைதாமா (கோதுமைமா) தேவைப்படும் போது இதனை பாவிக்கலாம்.

Note:

மர அகப்பையினாள் மா கட்டிபடாமல் கருகாமல் பொன்நிறமாக வறுக்கவும் இந்த மாவில் புட்டு அவிக்கலாம் தோசை சுடலாம்

Post a Comment