பாததிராசனம்

Loading...
Description:

f5940d9a-44b4-449d-ae97-92d4b8b6cb7c_S_secvpf.gifசெய்முறை:

முதலில் விரிப்பில் முழங்காலை மடக்கி உட்காரவும். கால்களின் மேல் புட்டம் இருப்பது போல் உட்காரவும். பின்னர் கைகளை மார்புக்கு முன்னால் குறுக்காகக் கொண்டுச் சென்று கைகளை எதிர்,எதிர் அக்குளில் (படத்தில் உள்ளபடி) வைக்கவும்.

கட்டை விரல் மட்டும் மேலே பிரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் கண்களை மூடி சாதாரண சுவாசம் மேற்கொள்ளவும். இதே நிலையில் சில நிமிடங்கள் இருந்து விட்டு பின் ஆரம்ப நிலைக்கு வரவும். இவ்வாறு 3 முதல் 5 முறை செய்ய வேண்டும்.

பலன்கள்:

1.இவ்வாசனம் தியானம் செய்ய வழி செய்கிறது.

2.மனதை ஒரு நிலைப்படுத்த உதவுகிறது.

3.நரம்புகளைத் தூண்டிச் செயல்பட வைக்கிறது.

Post a Comment