அசைவ உணவால் பற்களுக்கு பாதிப்பா?

Loading...
Description:

625.500.560.350.160.300.053.800.748.160.70

அசைவ உணவு வகைகளில் பெரும்பாலானவற்றை மெல்லும் போது, அவை மெல்லிய நார்களாக பிரியும். பற்களின் இடையே சிறிய இடைவெளி இருந்தாலும், அவற்றில் இவை புகுந்து விடும்.

ஈறு நோய் உள்ளவர்கள், பல்சொத்தை உள்ளவர்களுக்கு, பற்களின் நடுவே உள்ள இடைவெளி, பெரிதாக இருக்கும்.

அப்போது அசைவ உணவு மாட்டுவது, அதிகம் இருக்கும். மற்ற உணவுகள் போல, பெரிய துண்டுகளாக பற்களில் மாட்டிக் கொள்வதை, சுலபமாக எடுத்து விடலாம். இந்த நார் போன்ற உணவு மாட்டிக் கொண்டால் எடுப்பது கடினம்.

இதற்கு, “டென்டல் ப்ளாஸ்’ என்ற நூலை, பற்களின் இடையே விட்டு சுத்தம் செய்யலாம். இதன் மூலம் உணவுத் துண்டுகளை எடுப்பதுடன், பற்களின் இடுக்குகளையும் சுத்தம் செய்யலாம். பல்குச்சி, பின், ஊசி போன்றவற்றை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக் கூடாது.

இது இடைவெளியை பெரிதாக்கி ஈறுகளை புண்ணாக்கி விடும். இவற்றை முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது. எப்போதும் பற்களின் நடுவே உணவு மாட்டிக் கொள்ளும் தொந்தரவு இருப்பவர்கள், பற்களின் இருபக்கமும் உள்ள இடைவெளியை மூடும் சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டும்.

இடைவெளிக்கு இருபக்கமும் உள்ள பற்களில், “கேப்’ போட்டும், இதனை அடைக்கலாம். ஈறுகள் கீழே இறங்கி, இடைவெளி ஏற்பட்டு இருந்தால் ஈறுகளின் அடியில் சுத்தம் செய்து, மருந்து வைத்து கட்டி, ஈறுகளை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரவேண்டும்.

இது போன்ற சிகிச்சைகளாலும், சரியாக சுத்தம் செய்யும் முறைகளாலும், பற்களின் இடையே அசைவ உணவு மாட்டிக் கொள்ளாமல் தவிர்க்கலாம்.

Post a Comment